Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng (24/12/2010)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Đây có thể xem là một cuộc cải tổ đáng kể của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng khả...

http://testcong.hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên: Tổng kết thực hiện Chỉ thị... (27/04/2012)

Ngày 26.4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân...

°
15 người đang online